آکادمی ثبت مرکب

دفتر کرج

اندیشه، فاز ۲

دفتر تهران

خیابان شیخ بهایی

تماس مستقیم

۰۹۱۲۷۲۸۱۱۳۸

ورود به سایت

لوگو ثبت مرکب

آکادمی ثبت مرکب

سازمان امور مالیاتی

دفترچه ضرایب مالیاتی

مشاوره مالیاتی ثبت مرکب

دانلود دفترچه‌های ضرایب فعالیت‌های مالیاتی

جدول ضرایب مالیاتی، جدولی است که در آن ضرایب مالیاتی عملکرد مشاغل تعیین شده است و ممیزین مالیاتی در روش محاسبه علی‌الراس مالیات با استفاده از ضرایب مالیاتی این جداول مالیات مودیان را محاسبه می‌کنند.

آخرین تصحیح این جدول در سال 97 از طرف سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردیده و در سال 1402 محاسبه مالیات عملکرد مودیان از طریق روش خوداظهاری و یا اظهارنامه مالیاتی برآوردی انجام می‌شود.

 

با ما همراه باشید